Certyfikaty dla spawaczy

Przeprowadzamy egzaminy dla spawaczy zgodnie z serią norm EN ISO 9606, operatorów spawalniczych oraz operatorów zgrzewania zgodnie z normą EN ISO 14732. Ponadto wykonujemy również egzaminy spawaczy na podstawie serii norm EN ISO 17660. Egzaminem według wyżej wymienionych norm objęte są umiejętności związane z półautomatycznym lub ręcznym spawaniem (normy serii ISO 9606), automatycznym i zmechanizowanym (norma ISO 14732) oraz spawaniem prętów zbrojeniowych (normy serii ISO 17660).

Odpowiednio wykwalifikowany spawacz jest poszukiwanym i pożądanym pracownikiem w wielu branżach, w licznych firmach na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że każdy fachowiec, który zajmuje się tą dziedziną, powinien uzyskać odpowiednie, formalne potwierdzenie swojej wiedzy i umiejętności do wykonywania zawodu. Może tego dokonać poprzez uzyskanie odpowiedniego certyfikatu kompetencji, po zdaniu egzaminu. Uzyskanie certyfikatu spawacza według serii norm EN ISO 9606 potwierdza umiejętności spawania z wykorzystaniem określonych materiałów. W tym wypadku są to: stal, aluminium, nikiel, miedź, tytan, cyrkon oraz ich stopy.

 

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje spawaczy

W kompetencji naszej firmy leży przeprowadzanie profesjonalnych egzaminów, niezbędnych do uzyskania certyfikatu spawacza. Umiejętności sprawdzane są poprzez wykonywanie złączy próbnych, które następnie weryfikuje się pod kątem prawidłowości realizacji. W czasie egzaminu konieczna jest również praca na podstawie otrzymanych instrukcji WPS, których znajomość potwierdza jego wiedzę teoretyczną. Uzyskanie certyfikatu stanowi potwierdzenie kwalifikacji co będzie miało przełożenie na jakość wykonywanych przez niego prac.

 

 

certyfikat