Ocena umiejętności spawaczy

kontrola spawu

Jeżeli prowadzisz rekrutację spawaczy, PERFETTO może przeprowadzić próby spawalnicze na blachach lub rurach w wybranej metodzie spawania: 111, 121, 125, 131, 141, 135, 136, 138, 311 oraz przedstawić ocenę umiejętności spawalnicze
danej osoby. Wykonujemy także egzaminowanie lutowaczy.