Spawanie prętów zbrojeniowych

sprawnie prętów zbrojeniowych

Pręty ze stali zbrojeniowej produkuje się stosując wiele procesów. Najczęściej wyróżniają się one użebrowanym profilem. W związku z tym od spawaczy/zgrzewaczy, ale również od nadzoru spawalniczego oczekuje się odpowiedniego poziomu umiejętności i wiedzy technicznej. Wymusza to konieczność przyjęcia specjalnych procedur, które pozwolą na zapewnienie wysokiej jakości.

Zastosowanie ma tu seria norm EN ISO 17660, która obejmuje spawanie/zgrzewanie spawalnej/zgrzewalnej stali zbrojeniowej oraz nierdzewnej stali zbrojeniowej w warsztacie produkcyjnym i na budowie dla złączy nośnych. Określono tu wymagania związane z materiałem, projektowaniem i wykonaniem złączy spawanych/zgrzewanych, jakością, personelem spawalniczym, kontrolą i badaniami.

Istnieje istotny podział połączeń spawanych prętów zbrojeniowych na:

  • złącza spawane nośne,
  • złącza spawane nienośne.

Norma EN 1090-2 przewiduje już dla klasy konstrukcji EXC 2 złącz nienośnych, że spawanie stali zbrojeniowej ze stalą konstrukcyjną należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w EN ISO 17660. Z kolei w przypadku złącz nośnych bezwzględnie wymaga się kwalifikowanej technologii spawania.

 

Na spawaniu prętów zbrojeniowych znamy się doskonale

Dla wysokiej jakości efektu końcowego znaczenie mają zarówno umiejętności spawacza, jak również wykorzystywanie niezawodnych i nowoczesnych urządzeń spawalniczych. Uwagę powinno zwracać także odpowiednie podejście do wykonywanych czynności, dokładne omawianie specyfikacji, posiadanie niezbędnych uprawnień, zamawianie właściwych materiałów, kontrola procesu i podejmowanie trafionych decyzji na każdym etapie projektu.

Nasza firma posiada właściwe kwalifikacje i duże doświadczenie w doradztwie z zakresu spawalnictwa oraz certyfikacji. W związku z tym doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że proces ten wymaga dokładnego podążania wedle norm i zasad. Doradztwo i nadzór spawalniczy z naszej strony obejmuje: opracowanie procedur kwalifikowania technologii spawania WPQR oraz przygotowanie Instrukcji Technologicznych Spawania WPS.