Wdrożenia EN ISO 3834 i EN 1090

spawanie 1

Firma produkcyjna wykorzystująca techniki spawalnicze i działająca w sektorze budownictwa przemysłowego nie może się obecnie obejść bez Certyfikatu EN ISO 3834 i EN 1090. Stanowi on konieczność i jej znak rozpoznawczy, który wskazuje, że mamy do czynienia z zaufanym i pewnym partnerem. Zdecydowanie można określić, że te dwa certyfikaty to najbardziej rozpoznawalny znak jakości w budownictwie przemysłowym. Z kolei dla firmy doradczo-wdrożeniowej wprowadzenie tych systemów jest jednym z najważniejszych zadań.

 

Certyfikat ISO 3834 – do dokładnie wchodzi w jego zakres?

Istota EN ISO 3834 leży w tym, że stanowi on całościowy zbiór wytycznych odnoszących się do spawania elementów metalowych, natomiast EN 1090 określa wszystkie wytyczne dotyczące wykonawstwa jakościowego w dziale budownictwa przemysłowego. Możemy oczywiście, a nawet musimy brać pod uwagę inne przepisy, jak np. dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/EU, jednak w przypadku EN ISO 3834 mamy do czynienia z certyfikacjami, które dotyczą tylko i wyłącznie spawania. Jej opracowanie zostało przeprowadzone w taki sposób, że możliwe jest dostosowanie grupy wymagań dla firmy spawalniczej, które zależeć będą od roli wyrobu spawalniczego pod kątem ogólnego bezpieczeństwa i wytwarzanej konstrukcji, co z kolei wiąże się ściśle z wymaganiami serii norm EN 1090. W związku z tym im większą rolę pełni konstrukcja, tym większą ilość wymagań certyfikacji EN ISO 3834 oraz EN 1090 musimy spełnić.

 

Wdrożenie ISO 3834 – jak przebiega?

Podobnie jak inne obszary związane z certyfikacją spawalnictwa, tak również w przypadku EN ISO 3834 i EN 1090 za wdrożenie musi odpowiadać inżynier spawalnictwa znający w szerokim zakresie wymagania jakościowe. Proces składa się z usług: nadzoru spawalniczego i doradztwa, które obejmuje organizację stanowisk pracy, przeszkolenie pracowników, a także etap planowania produkcji.

Firma, która ma uzyskać certyfikację, musi wykazać, że jest w stanie kontrolować produkcję, na jej każdym etapie, a także skutecznie unikać pojawiania się błędów. Jeśli spełnione zostaną formalne i praktyczne wymagania, nadany zostaje certyfikat EN ISO 3834 i EN 1090. Stanowi on dla przedsiębiorstwa potwierdzenie ważnych kompetencji technicznych i organizacyjnych.

Posiadanie tych certyfikatów jest jasną informacją dla naszych kontrahentów o rzetelności i wiarygodności firmy. Ponadto stanowi istotne zabezpieczenie w razie kontroli.