Inżynier spawalnictwa

spawanie 3

Firma zajmująca się spawalnictwem, która chce uzyskać certyfikację według normy ISO 3834 oraz powiązanej z nią EN 1090 ma obowiązek zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w tym wypadku inżyniera spawalnictwa z certyfikatem IWE. Jednak nie musi on być codziennie obecny. W związku z tym proponujemy możliwość skorzystania z usług naszej firmy w zakresie kompetencji doświadczonego specjalisty. Oferta obejmuje:

  • Opracowywanie technik spawalniczych, procedur i zastosowania dla sprzętu spawalniczego do problemów pojawiających się w związku z wytwarzaniem metali, na podstawie wiedzy odnośnie specyfikacji produkcyjnych, właściwości metali i ich stopów, a także zasad inżynieryjnych. 
  • Prowadzenie badań rozwojowych mających na celu opracowanie i przetestowanie nowych procesów oraz procedur, ulepszenie już istniejących.
  • Sprawdzenie nowego sprzętu spawalniczego.
  • Modyfikowanie obowiązujących metod, technik i procedur spawalniczych.
  • Rozwijanie procedur spawania w celu kierowania personelem produkcyjnym i spawalniczym w kwestii ograniczeń specyfikacji, wymogów obróbki cieplnej, procesów materiałowych, obejmujących stosowanie złożonych stopów, nietypowych metod wytwarzania czy spawania krytycznych połączeń.
  • Opiniowanie raportów technicznych, które stanowią wynik prowadzonych badań.
  • Wdrażanie działań zapobiegawczych, jeśli pojawiają się jakiekolwiek niezgodności.
  • Kierowanie i koordynowanie personelem technicznym w czasie trwania kontroli, aby zapewnić zaznajomienie się pracowników z obowiązującymi procedurami, standardami i ograniczeniami spawalniczymi.
  • Ocenianie nowych osiągnięć z dziedziny spawania pod kątem możliwego zastosowania w rozwiązaniu bieżących problemów spawalniczych lub procesów produkcyjnych.
  • Kontaktowanie się z personelem innych przedsiębiorstw, personelem inżynieryjnym i klientami, aby przekazywać i wymieniać informacje techniczne i pomysły w dziedzinie spawalniczej.