Procedury WPQR i WPS dla spawalnictwa

spotkanie inspektorów

Mamy tu do czynienia z procedurą wieloetapową, na którą składa się opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania oraz późniejsze przygotowanie i wdrożenie instrukcji technologicznej. Ogromne znaczenie ma tu wiedza i doświadczenie doradcy spawalniczego. Elementy te będą wpływać na tempo prowadzenia prac, a także rzetelność finalnej realizacji. Wdrożenie procedur WPQR i WPS dla spawalnictwa przeprowadzamy zgodnie z normą EN ISO 15613, serią norm EN ISO 15614, serią norm EN ISO 17660, wymaganiami dodatkowymi serii norm EN 1090, wytycznymi przepisów NORSOK M-101, NORSOK M-601, Handbook R762E, AWS D1.1, ASME IX oraz przepisami morskimi Towarzystw Klasyfikacyjnych takich jak DNV, BV, LR, RMRS oraz RINA.

 

Odpowiednie procedury produkcji spawalniczej

Zanim rozpoczniemy wdrażanie procedur, musimy w sposób szczegółowy zapoznać się ze stanem produkcji spawalniczej występującej w firmie klienta. Na tym etapie doradzamy w kwestii wstępnych rozwiązań technologicznych. W pierwszej kolejności niezbędne jest dokonanie oceny tego, jakie technologie będą niezbędne, w celu spełnienia wymagań procesu w zakresie grubości oraz zakresu kwalifikowanego gatunku materiału podstawowego.

Kompleksowe przeprowadzenie procedury Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR, odbywa się w ścisłej współpracy z klientem oraz profesjonalnym laboratorium badawczym, które przeprowadza badania nieniszczące i niszczące. Wyniki tych badań stanowią podstawę do wystawienia WPQR’a zatwierdzonego przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz stworzenia Instrukcji Technologicznej Spawania – WPS, niezbędnej na produkcji.

 

Etapy kwalifikowania technologii spawania WPQR

Na początku ma miejsce spotkanie z klientem oraz odpowiednie doradztwo spawalnicze. Cały proces wdrożenia technologii spawania, kończy się opracowaniem instrukcji technologicznej. Składa się on z następujących etapów:

  1. Analizy projektu – jej celem jest określenie procesu, gatunku materiału podstawowego, zakresów grubości i średnic, a także rodzaju złącz.
  2. pWPS – przygotowania wstępnej instrukcji technologicznej spawania.
  3. Wewnętrznej próby spawania docelowego złącza.
  4. Udziału jednostki notyfikowanej w spawaniu blach lub rur.
  5. Pozytywnych wyników badań nieniszczących i przejścia do badań niszczących.
  6. Wydania protokłu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną.
  7. Opracowania Instrukcji Technologicznej Spawania – WPS.

 

Kompleksowe i szybkie opracowanie WPQR i WPS

Jesteśmy rzetelną i doświadczoną firmą, która wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów w zakresie oferowanych usług spawalniczych i jakościowych. Nasza działalność obejmuje doradztwo inżynieryjne, inspekcje, tworzenie procedur spawalniczych, ekspertyzy i wiele innych. Usługi doradcze i certyfikacja dla firm, przeprowadzane są przez nas na terenie całej Polski. Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej oferty koniecznie się z nami skontaktuj.

Personel spawalniczy korzysta z WPS jako z podstawowego źródła informacji. Ma ona znaczenie dla całości prac przy produkcji konkretnej konstrukcji czy wyrobu. W dokumentacji powinny się znaleźć przynajmniej wytyczne technologiczne, takie jak: cyfrowe oznaczenie procesu spawania, rysunek schematyczny spawanego złącza, sposób przygotowania powierzchni, pozycja i parametry podczas spawania, jak również informacje odnoszące się do spoiwa, spawanego materiału oraz inne szczegółowe wymagania.