Koordynacja spawalnicza

nadzór nad spawaniem

Koordynacja spawalnicza dzieli się na trzy etapy: przed rozpoczęciem projektu, w trakcie i po jego zakończeniu. Każdy z nich obejmuje odpowiednie czynności.

Przed rozpoczęciem projektu realizujemy:

 • dokładną ocenę projektu,
 • przeglądy techniczne,
 • ocenę podwykonawcy,
 • dobranie personelu spawalniczego lub jego weryfikację,
 • kwalifikację procedur spawalniczych oraz instrukcje technologiczne spawania (WPQR, WPS).

 

W trakcie projektu zadbamy o:

 • planowanie produkcji,
 • przygotowanie instrukcji pracy,
 • materiały spawalnicze i ich certyfikaty,
 • podstawowe materiały i ich certyfikaty,
 • dokonanie przeglądu przed, w trakcie oraz po spawaniu,
 • identyfikację i identyfikowalność,
 • weryfikację niezgodności i działania naprawcze,
 • sprawdzenie kalibracji sprzętu kontrolnego oraz spawalniczego,
 • wykonanie prób szczelności,
 • nadzór nad montażem próbnym jeżeli jest wymagany,
 • sprawdzenie geometrii konstrukcji,
 • przygotowanie powierzchni do malowania,
 • nadzór nad całym procesem malowania.

 

Po zakończeniu projektu realizujemy:

 • identyfikację i identyfikowalność,
 • sprawdzanie geometrii spoiny zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • oceny jakości spoiny, obszaru przejścia i obszaru w okolicy spoiny,
 • poziomy utlenienia – weryfikacja koloru w przypadku spawani stali austenitycznych i stopów niklu,
 • zakres kwalifikacji operatora NDT,
 • raportowanie i dokumentacja,
 • znakowanie,
 • czyszczenie, konserwacja oraz przygotowanie do transportu (zabezpieczenia ochronne kołnierzy/złączek, zabezpieczenie samej konstrukcji przed uszkodzeniami),
 • przegląd dokumentacji powykonawczej.