Inspekcje i terminowość projektu

mapa projektowaTerminowy przepływ materiałów, terminowa prefabrykacja, wykonawstwo konstrukcji oraz przygotowanie dokumentacji spawalniczo-jakościowej jest szczególnie istotne w przypadku firm zajmujących się działalnością w sektorach: rafineryjnym, energetycznym, przemysłu okrętowego, offshore, budownictwa ciężkiego oraz obiektów przemysłowych.

Są one kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, a także ograniczenia opóźnień, które wiążą się z dużymi kosztami, szczególnie gdy nie przewiduje się potencjalnych problemów. Dzięki odpowiednim działaniom można zagwarantować terminową dostawę. Zapewniamy klientom nadzór jakościowo-spawalniczy nad prefabrykacją, montażem lub wykonawstwem całej konstrukcji oraz dokumentacji powykonawczej. W naszej gestii leży także nadzór i weryfikacja badań NDT, weryfikacja technologii spawania, próby szczelności, pomiary konstrukcyjne, kontrole w czasie spawania, odbiory malarskie oraz końcowe.